Ο.Ε.Α.

Η ομάδα έκτακτων αναγκών (Ο.Ε.Α.)

Υπό Κατασκευή

Η ομάδα έκτακτων αναγκών (Ο.Ε.Α.), ενταγμένη στην Πολιτική Προστασία, με δική της διοικητική δομή και ιεραρχία, η οποία ενεργοποιείται σε έκτακτες περιπτώσεις, σε συνεννόηση με την Πολιτική Προστασία, για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.