Πληροφορίες Εγγραφής

Σύντομα αναλυτικές πληροφορίες

Για να εγγραφείτε στο Σύλλογο επικοινωνήστε με το Γραμματέα του Συλλόγου κ. Παύλο Κανατσούλη SV3MGO στο τηλ 6983288440.