Το καταστατικό

Το επίσημο καταστατικό του Συλλόγου
Το επίσημο καταστατικό του Συλλόγου μας από το Πρωτοδικείο Κορίνθου.