Πρόσκληση μελών στην 3η Γενικής Συνέλευσης

22-06-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ

Σύγκληση της 3ης Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Κόρινθο, επί της οδού ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 39 ΤΚ:20100.
Συγκαλείται η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με αριθμό 3, του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Πελοποννήσου, την Κυριακή 23-07-2023 και ώρα 11.00 π.μ. στο Επιμελητήριο Κορινθίας που βρίσκεται στην Ερμού 2, Κόρινθος 201 31.
Ως θέματα της ημερήσιας διάταξης ορίζονται:

1. Διοικητικός Απολογισμός έτους 2021 και 2022.
2. Οικονομικός απολογισμός έτους 2021 και 2022.
3. Προγραμματισμός δράσης για το έτος 2023.
4. Απολογισμός προηγούμενου έτους Ο.Ε.Α.
5. Προγραμματισμός δράσης Ο.Ε.Α. για το έτος 2023.
6. Ετήσια Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
7. Απαλλαγή παρόντος Δ.Σ. και αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
– Υπενθυμίζεται στα μέλη ότι για την συμμετοχή τους στις εργασίες της επικείμενης Γ.Σ. και την νόμιμη παράστασή τους, υποχρεούνται να είναι ταμειακώς εντάξει ήτοι να έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή του τρέχοντος έτους πριν την έναρξη αυτής.
– Η ως άνω πρόσκληση θα σταλεί με ηλεκτρονική αλληλογραφία στα μέλη.

Η υποψηφιότητες κατατίθενται στο μέιλ (syrpel@yahoo.com) του Συλλόγου με καταληκτική ημερομηνία 16/07/2023.

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν την αίτηση υποψηφιότητας που επισυνάπτετε στην ανακοίνωση πλήρως συμπληρωμένη .

Κόρινθος, 22-06-2023

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο Γραμματέας
Παύλος Κανατσούλης

Ο Πρόεδρος
Αλέξανδρος Καραντζούλης

 

Αίτηση Υποψηφιότητας